TheGridNet
The Austin Grid

The Law Office of Joel A. Levine

(0)

Trong khoảng

Kể từ năm 2012, Văn phòng Luật của Joel A. Levine đã hoạt động tích cực vì sự quan tâm tốt nhất của các bạn về tính trung thực và minh bạch trong khi vẫn đưa ra những tuyên truyền mạnh mẽ cho các quyền của khách hàng. Chúng tôi muốn các khách hàng của chúng tôi hiểu quy trình pháp lý và có sự hiểu biết lẫn nhau về mọi khía cạnh trong trường hợp của họ. Một sự kết hợp giữa chiến lược và tuyên truyền đã chứng minh được một dấu vết dẫn đến những kết quả nổi bật cho các khách hàng của chúng tôi.

Established in 2012

Specialities

&Tem Tổn Thương Cá nhân của Austin; Công ty luật tranh tụng dân sự. Tại văn phòng luật của Joel A. Levine, chúng tôi tự hào về thành tích của mình trong việc tuyên truyền một cách thành thật và hiệu quả. Từ văn phòng của chúng tôi ở Austin TX, chúng tôi giúp khách hàng khắp Trung Texas tìm kiếm khoản bồi thường cần thiết cho tất cả các trường hợp thương tổn cá nhân 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. Nếu bạn bị thương trong một tai nạn hay cần luật sư công vụ, văn phòng luật của Joel A. Levine sẽ ở đây để phục vụ bạn.

Joel A. Levine được sinh ra và lớn lên tại Memphis, Tennessee, và đã tốt nghiệp Đại học Texas, Austin với bằng cử nhân chính phủ và một bằng tốt nghiệp tại Quỹ Kinh doanh. Sau khi rời Austin, anh ta đã theo học tại Trường luật Nam Texas ở Houston, Texas. &Trung tâm;- Phòng Thương mại Thanh niên Austin

Joel A. L.
Chủ doanh nghiệp

Bộ sưu tập